Навигация

Издаване на лични документи

Издаване на лични документи

Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване (pdf)

Обявяване на документи за самоличност за невалидни (pdf)

Декларация за изгубен/откраднат документ за самоличност (doc)

 

Такси за българските лични документи на граждани на ЕС, членове на техните семейства и членове на ЕС, който не са граждани на ЕС (pdf)

Такси за българските лични документи на чужденци (pdf)

Такси по Тарифа № 4 за пребиваване на чужденци (pdf)