Навигация

Обяви

  • • Обява

    В Дирекция „Миграция” – МВР са вакантни младши изпълнителски длъжности за държавни служители, за които се изисква първоначална професионална подготовка